Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CERAMIK-ART M. FRANT SP. J

 Informacje ogólne związane z ochroną danych osobowych w firmie Ceramik-art M. Frant Sp. J.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ceramik-Art. M. Frant Sp. j

ul. Konstruktorów 34

20-209 Lublin

tel. 81 748-93-53

e-mail: info@ceramik-art.pl

Wszelkie zapytanie odnośnie ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@ceramik-art.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania zlecenia/umowy obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • Realizacji działań marketingowych w tym marketing bezpośredni – podstawa przetwarzania (art.6 ust.1 pkt. a, b, f ) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
 • Realizacji działań handlowych – podstawa przetwarzania (art.6 ust.1 pkt. a , f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
 • Prowadzenia analiz statystycznych – podstawa przetwarzania (art.6 ust.1 pkt. a, f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • Realizacji działań sprzedażowych – (art.6 ust.1 pkt. a, b, f ) podstawa przetwarzania i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ceramik-Art. M. Frant Sp. j, a w szczególności: dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży, – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Podmiotami, które mogą znaleźć się w grupie odbiorców Państwa danych osobowych mogą się znaleźć:
 • Upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Ceramik-Art. M. Frant Sp. j
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Ceramik-Art. M. Frant Sp. j
 • instytucje finansowe (banki)
 • firmy kurierskie i spedycyjne
 • kancelarie windykacyjne, kancelarie prawne
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Ceramik-Art. M. Frant Sp. j w celu realizacji zlecenia
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
 • podmioty współpracujące z firmą Ceramik-Art. M. Frant Sp. j w zakresie działań handlowych i sprzedażowych.
 • Podmioty świadczące usługi na rzecz Ceramik-Art. M. Frant Sp. j na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np.: drukarnie).
 1. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane:
 • przez okres korzystania przez Państwa z usług w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań Administratora,
 • do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora,
 • przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do danych osobowych
 • prawo żądania sprostowaniatych danych
 • ich usunięcialub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargido organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 • Przysługuje Państwo również prawo wniesienia sprzeciwu
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wcześniej wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać regulowane jest przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

 1. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem złożenia i zrealizowania zamówienia. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zamówienia. W przypadku udziału w działaniach promocyjnych podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w promocji. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna do wysyłki oferty handlowej drogą elektroniczną, prenumeraty newsletteru oraz profilowania Państwa danych osobowych. O stosowane zgody będą Państwo proszeni przed skorzystaniem z konkretnej usługi.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.